Spiritual News – Medicul care a fost în moarte clinică. Ada Calciu: Ca medic, nu-mi pot explica faptul că trăiesc

 

Voi cu Voicu – Medicul care a fost în moarte clinică. Ada Calciu: Ca medic, nu-mi pot explica faptul că trăiesc

Medicul care a fost în moarte clinică. Ada Calciu: Ca medic, nu-mi pot explica faptul că trăiesc, Voi cu Voicu, 30-12-2017

DNA și-a tras softuri care pot intercepta și extrage tot din dispozitivele mobile

DNA și-a tras softuri care pot intercepta și extrage tot din dispozitivele mobile

 

APROB,

                                                                                                                     PROCUROR ŞEF

 

 

CAIET DE SARCINI

 

 

Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu regulile de bază care trebuie respectate de către ofertanţi pentru elaborarea propunerii tehnice şi financiare în concordanţă cu necesităţile autorităţii contractante. 

            Caietul de sarcini stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii necesare calificării ofertanţilor în etapa analizei ofertei tehnice .

Oferta se va prezenta pe loturi, conform necesarului din următoarele tabele:

 

LOT I – Software pentru investigaţii informatice + abonament acces cursuri

Nr crt

Denumire

Descriere

Cantitate

(bucăţi)

1

Software pentru investigaţii informatice: Guidance Software – EnCase v7 sau echivalent

Software Maintenance and Support – 1 an

1

2

Abonament acces cursuri de instruire pentru soluția de la punctual 1: Guidance Software – EnCase Training Passport   sau echivalent

Abonament de instruire (Training Passport) – 1an – pentru o persoană

1

 

 1. 1.     Aplicaţia pentru investigaţii informatice solicitată trebuie să ofere următoarele facilităţi:
 • La achiziţia de date, aplicaţia trebuie      să poată creea imagini identice binar cu dispozitivul original în      formatele „E01”, „Ex01”, „L01” şi „Lx01” şi care să includă măsuri      adecvate să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea (sumă      de control MD5 şi CRC), posibilitate de compresie a informaţiilor copiate      şi achiziţia să se facă din mai multe surse, precum:
  • Hard       disk-uri
  • RAM
  • RAID
  • Seturi       de fişiere
  • Dispozitive       mobile cu sisteme de operare precum: Apple iOS, Android OS, Blackberry       OS, Symbian, Windows Mobile OS, HP Palm OS.
  • Dispozitive       USB, Firewire
 • Facilităţi de analiză avansată:
  • Recuperare       partiţii şi fişiere şterse
  • Analiză       după semnătură fişiere
  • Analiză       după sume de control MD5
  • Fişiere       compuse
 • Posibilitatea folosirii bibliotecilor de sume      de control precalculate (NSRL, biblioteca de sume de control MD5 a NIST)      sau alte biblioteci definite de utilizator;
 • Suport pentru vizualizare a diferitelor tipuri      de fişiere (ex. arhive, documente, mail, multimedia audio/video, imagini      şi alte fişiere interne Windows), vizualizator de registri de windows,      vizualizator integrat de imagini, precum şi pozibilitatea de a le      vizualiza într-un calendar/linie temporală;
 • Suport pentru vizualizarea fişierelor compuse      de tip căsută de poştă electronică (PST, NSF, DBX, EDB, AOL, MBOX);
 • Suport pentru reconstrucţia disk-urilor în      aflate configuraţii RAID;
 • Suport pentru scripting (funcţii şi extensii de      program) particularizate şi/sau definite de către utilizator;
 • Facilitate de etichetare diverse seturi de      date, acestea fiind predefinite sau definite de utilizator;
 • Suport pentru rapoarte automate cu      posibilitatea de a particulariza structura raportului cât şi stilul de      prezentare. Facilităti de raportare a informaţiilor dispozitivului      investigat cât şi detalii despre achiziţia acestuia, specifificaţii      tehnice, structura de foldere şi altele; Sistemul de raportare trebuie să      poată exporta informaţiile în următoarele formate: Text, RTF, HTML, XML şi      PDF.
 • Suport integrat pentru aplicaţia ”Passware Kit      Forensic”;
 • Suport pentru emulare disk-uri fizice pentru a      facilita utilizarea de aplicaţii terţe;
 • Suport pentru decriptarea disk-urilor,      volumelor, folderelor şi fişierelor ce folosesc tehnologii precum:      Microsoft BitLocker, GuardianEdge Encryption Plus/Encryption Anywhere/Hard      Disk Encryption, Utimaco SafeGuard Easy, McAfee SafeBoot, WinMagic      SecureDoc Full Disk Encryption, PGP Whole Disk Encryption, Microsoft      Encrypting File System (EFS), CREDANT Mobile Guardian, PST (Microsoft      Outlook), S/MIME encrypted email in PST files, NSF (Lotus Notes),      Protected storage (ntuser.dat), Security Hive, Active Directory 2003      (ntds.dit)
 • Existenţa unui ”Write Blocker Software” pentru      interfeţe precum USB şi Firewire.

 

Serviciile suport vor include obligatoriu :

 

–        Update-uri software (actualizări);

–        Acces online la site-ul producătorului/prestatorului pentru update-uri software, instrumente şi asistenţa tehnică;

–        În caz de erori ale produselor software, serviciile de suport tehnic includ: analiza simptomelor, localizarea problemei, identificarea problemelor software, reconfigurare.

 

Oferta va cuprinde o descriere detaliată a serviciilor suport şi va preciza termenul la care vor fi puse în funcţiune serviciile suport.

Oferta va fi semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.           

 

Serviciile prestate vor respecta standardele naţionale stabilite prin legislaţia în domeniu.

Prestarea serviciilor va avea loc la sediul autorităţii contractante în maxim 30 de zile de la data  semnării contractului de către ambele părţi.

 

 1. 2.     Abonamentul pentru acces cursuri instruire pentru soluţia de la punctul 1 trebuie să includă următoarele facilităţi:
 • Acces la cursuri în sala de curs la locaţiile      furnizorului;
 • Acces la cursuri on-line.

     

 

 

LOT II – Soluţie hardware+software pentru investigaţii dispozitive mobile + curs de instruire

Nr crt

Denumire

Descriere

Cantitate

(bucati)

1

Soluţie hardware+software pentru investigaţii dispozitive mobile: Cellebrite – UFED Ultimate Standard sau   echivalent

Software Maintenance and Support – 3 ani

1

2

Curs de instruire la sediul central al DNA pentru soluţia de la punctul   1: UFED Physical and UFED Logical   training courses and certification sau echivalent

Curs de instruire la sediul central al DNA şi certificări pentru o   clasă cu maxim 10 participanţi

1

 

 1. 1.     Soluţia hardware+software pentru investigaţii dispozitive mobile trebuie să ofere următoarele facilităţi:
 • Soluţia oferită trebuie      să fie portabilă, într-o geantă standard
 • Soluţia trebuie să fie      capabilă să efectueze extragerea de date: logică, fizică şi/sau a      sistemului de fişiere într-un format special şi prin mecanisme care să      includă măsuri adecvate să asigure integritatea informaţiilor conţinute de      acestea (ex: sumă de control MD5)
 • Soluţia trebuie să ofere      suport pentru cel puţin 8000 de profile pentru dispozitive mobile
 • Să prezinte capabilităţi      de extragere completă a datelor existente, şterse sau ascunse în telefoane      mobile după cum urmează: istoric convorbiri, mesaje text, contacte, email,      chat, fişiere media, parole etc.
 • Să fie capabilă pentru identificarea      automată a dispozitivelor mobile
 • Să ofere suport pentru      extragerea fizică a datelor din dispozitive Blackberry cu sistem de      operare versiunea OS 4+, decodarea datelor din BlackBerryMessenger, alte      aplicaţii, poştă electronică, bluetooth, etc.
 • Să ofere suport pentru      dispozitive Apple ce ruleaza sistem de operare versiunea IOS 3+
 • Să ofere suport pentru      extragere fizică şi decodare a datelor la dispozitive ce rulează sistem de      operare Android
 • Să ofere suport pentru      extragere fizică a datelor la dispozitive Nokia ce rulează sistem de      operare  BB5
 • Să ofere suport pentru      extragere a datelor la dispozitive ce ruleaza sistem de operare Windows      Phone
 • Soluţia trebuie să      includă o aplicaţie software care să permită examinarea şi analiza datelor      extrase şi decodate prin:
  • vizionarea a mai multor       tipuri de date (ex: mesaje text, contacte, chat, email, istoric adrese       internet, date SIM, mesaje multimedia, locații GPS, istoric convorbiri,       calendar etc.),
  • căutare după siruri de       caractere,
  • generator de rapoarte       în diverse formate (ex: PDF, HTML, EXCEL, DOC),
  • vizualizator hexazecimal       al datelor extrase cu posibilitatea de căutări avansate folosind „regular       expressions”,
  • vizualizator pentru       baze de date SQLite
 • Soluţia trebuie să      includă o aplicaţie software care să permită citire şi căutare prin datele      din imaginea creată în urma extragerii datelor.

 

 1. 2.     Curs de instruire la sediul central al DNA pentru soluţia de la punctul 1 trebuie ofere cunoştinţe despre următoarele:
 • Cum se conectează      dispozitivele mobile de investigat
 • Cum se extrag datele din      dispozitivele mobile şi din cartele SIM
 • Cum se clonează cartele      SIM şi când este necesară acestă operaţie
 • Utilizarea aplicaţiei de      examinare în vederea analizării, creării de rapoarte şi salvării a datelor      extrase
 • Înţelegerea conceptelor      de extragere: logică şi fizică
 • Extragerea şi analizarea      datelor ce sunt inaccesibile printr-o simplă analiză logică
 • Tehnici de căutare şi      navigare prin blocuri de date extrase
 • Tehnici de căutari      personalizate
 • Generare rapoarte,      inclusiv cu informaţiile de geolocaţie identificate.

 

LOT III – Soluţie hardware+software pentru diagnosticare şi reparare suporţi de memorie cu defecţiuni + curs de instruire

Nr crt

Denumire

Descriere

Cantitate

(bucati)

1

Soluţie hardware+software pentru diagnosticare şi reparare suporţi de   memorie cu defecţiuni: ACE Laboratory – PC3000   UDMA + PC3000 Flash + Data Extractor sau echivalent

Soluţie hardware+software  pentru diagnosticare şi reparare   suporţi de memorie cu defecţiuni

1

2

Curs de instruire pentru soluţia de la punctul 1: Training pentru PC3000 UDMA – “PC-3000 Technology for HDD Data   Recovery” + PC3000 Flash – “Most efficient NAND Recovery Technology”+   certificări 2 persoane sau echivalent

Curs de instruire la sediul central al DNA pentru 2 persoane

1

 

 1. 1.     Soluţia hardware+software pentru diagnosticare şi reparare suporţi de memorie cu defecţiuni trebuie să ofere următoarele facilităţi:
 • Să ofere suport pentru      hard-disk-uri marca Seagate, Western Digital, Samsung, Fujitsu, Maxtor,      Quantum, IBM, Hitachi, Toshiba etc.
 •  Să ofere suport pentru hard-disk-uri de      3.5”, 2.5”, 1.8”, 1.0” cu intefeţe: ATA (IDE), SATA 1.0-2.0, mini ATA,      Compact flash
 • Să ofere suport pentru      memorii flash de tip: USB flash, SD, MS, xD, MMC, CF, VoiceRecorder, SSD
 • Să ofere suport şi      pentru hard-disk-uri de capacităţi mai mari de 1 Gb
 • Să conţină un set de      utilitare universale pentru diagnosticarea rapidă a defecţiunii      hard-disk-urilor
 • Să conţină un set de      utilitare specializate şi individuale pentru fiecare familie de      hard-disk-uri pentru diagnosticare şi recuperare avansată prin trecerea      acestora într-un mod special “Factory”.
 • să ofere o bază de date      cu resurse software pentru dispozitivele suportate cum ar fi: Flash ROMs,      Service Area, Modules şi altele resurse critice pentru dispozitiv
 • să ofere conectori şi      adaptoare pentru toate tipurile şi interfeţele de dispozitive suportate
 • să ofere o aplicaţie      software care să permită recuperarea datelor de pe hard-disk-uri: integral      sau parţial, din stare specială „Factory” sau alte moduri/parametrii      speciali
 • aplicaţia să ofere      suport pentru sistemele de fişiere: FAT, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+

 

LOT IV – Soluţie completă pentru activităţi de recuperare date (trusă echipamente + curs online de instruire)

Nr Crt

Denumire

Descriere

Cantitate

(bucati)

1

Trusă   pentru activităţi de recuperare date: Infosec Institute – Data Recovery Toolkit   sau echivalent

Trusă   pentru activităţi de recuperare date

4

2

Curs   on-line de instruire pentru activităţi de recuperare date: Infosec Institute   – Data Recovery Toolkit

Curs   on-line de instruire pentru activităţi de recuperare date

4

 

 1. 1.     Trusă pentru activităţi de recuperare date trebuie să includă în mod minimal următoarele componente:
 • Set dispositive de protecţie la scriere (write blocker):
  • Write Blocker pentru interfeţe IDE şi SATA (Tableau T35e sau       echivalent)
  • Cabluri şi adaptoare pentru interfeţe IDE
  • Cabluri şi adaptoare pentru interfeţe SATA
  • Cabluri şi adaptoare pentru interfeţe FireWire şi USB
  • Adaptor şi cablu pentru alimentare
 • Set adaptoare  pentru      hard-disk-uri de laptop
  • Adaptor şi cabluri pentru interfeţe ZIF
  • Adaptor pentru hard-disk-uri de 1.8”
  • Adaptor pentru hard-disk-uri de 2.5”
  • Adaptor pentru hard-disk-uri microSATA
 • Alte componente
  • Pensetă antistatică
  • Covoraş antistatic
  • Adaptor de la IDE la       USB2.0
  • O pereche de manuşi       anti-statice
  • Set şurubelniţă cap       Torx
  • Set şurubelniţă cap       Philips şi drept
  • Conector de la SATA la       IDE
  • dispozitiv pentru       schimbat platane de hard-disk-uri
  • software pentru       diagnosticare, reparare şi recuperare date
  • cutie pentru toate       componentele

 

 1. 2.     Cursul on-line de instruire pentru activităţi de recuperare date trebuie să furnizeze cunoştinţe fundamentale şi/sau aprofundate despre următoarele capitole:
 • Recuperare logică pentru      sisteme de fişiere NTFS, FAT, EXT, HFS+, matrici RAID, Exchage Server      Databases
 • Fundamente despre      utilizarea şi lucrul într-un mediu curat “Class100 Clean Room”
 • Fundamente despre      diagnosticarea şi înlocuirea SMD-urilor cu ajutorul staţiei de montare      –demontare SMD
 • Repararea      hard-disk-urilor prin schimbarea platanelor, capetelor de citire/scriere şi      a bobinelor
 • Diagnosticarea plăcilor      de bază (PCB) ale hard-disk-urilor şi fundamente privind repararea şi/sau      schimbarea acestora
 • Diagnosticarea şi      repararea Firmware şi Service Area (SA) pentru diferite  tipuri de hard-disk-uri

 

LOT V– Unitate integrată pentru stergere/prelevare date/duplicare hard-disk-uri

Nr Crt

Denumire

Descriere

Cantitate

(bucati)

1

Image MASSter Solo-4 Forensic sau echivalent

Unitate integrată destinată sterilizării/prelevării datelor/clonării   hard-disk-urilor

1

           

 • Soluţia integrată portabilă trebuie să permită stergere /prelevarea datelor/duplicarea hard-disk-urilor pe      clone cu viteze ridicate de lucru, cu detectarea DCO şi HPA, în regimuri      diferite li configurabile de lucru (executare prelevare imagini de tip      LINUX DD, E01, executare clone).
 • Echipamentul trebuie să permită menţinerea compatibilităţii      cu standarde ulterioare la rate de acces, înregistrare şi transfer de 18      GB/min.
 • Unitatea trebuie să permită stergere      hard-disk-urilor prin metode multiple.
 • Pentru protecţia datelor de pe hard-disk-urilor      obiectiv, echipamentul trebuie să includă minim un port protejat la      scriere standard SATA/SAS şi minim un port protejat la scriere USB 2.0      pentru prelevarea/duplicarea până la 3 unităţi de hard-disk investigator.
 • Unitatea trebuie să includă minim 3 porturi native      SAS/SATA şi minim 3 porturi USB 2.0 native pentru a permite direcţionarea      simultană către 3 unităţi de hard-disk investigator.
 • Unul dintre porturi trebuie să poată fi      reconfigurat de utilizatorul final pentru a deveni un port protejat la      scriere. Această facilitate trebuie să permită prelevarea/clonarea      simultană a două hard-disk-uri obiectiv diferite pe două hard-disk      obiectiv separate.
 • Unitatea de prelevare/clonare trebuie să permită      autentificarea imaginii prelevate prin aplicarea algoritmilor de tip MD5,      SHA-1 şi SHA-2 pe hard-disk-ul obiectiv.
 • Soluţia integrată trebuie să conţină un kit pentru      adaptare la alte standarde, pentru a permite  prelevarea datelor de pe dispozitive cu      interfeţe diferite de cele incluse constructiv de unitatea de      prelevare/clonare. Kitul de extensie trebuie să conţină următoarele soluţii      de adaptare :
  • Card FireWire 1394 PCI-Express pentru conectarea       dispozitivelor de stocare prin 1394A (1 port) sau 1394B(2 porturi) ;
  • Card SCSI Ultra320 PCI-Express pentru conectarea       dispozitivelor de stocare SCSI. Unitatea de prelevare/clonare trebuie să       permită duplicarea simultană a două hard-disk-uri SCSI obiectiv fără       afectarea ratei de transfer.
  • Unitate de adaptare PCI-Express la cititor       ExpressCard 34 pentru a permite conectarea unei largi varietăţi de       carduri compatibile, de exemplu carduri de tip Express Card USB 3.0       pentru a permite conectarea dispozitivelor de stocare USB 3.0.
  • Adaptorul pentru alimentare cu ieşiri multiple       pentru a susţine alimentarea unui al doilea dispozitiv de stocare SCSI la       prelevarea/clonarea simultană a două hard-disk-uri SCSI trebuie să fie       inclus.
 • Pentru cazurile în care este necesară protejarea      anumitor informaţii, unitatea de prelevare/clonare trebuie să permită      criptarea odată cu procesul de prelevare prin tehnologia AES256      Encryption. Expresia de criptare trebuie să poată fi precizată de      utilizator. Cheia AES256 de criptare generată de unitate trebuie să poată      fi salvată pe un dispozitiv USB. Imaginea criptată trebuie să poată fi      decriptată atât pe unitatea de prelevare/clonare cât şi pe un sistem de      calcul printr-un program de decriptare pus la dispoziţie fără costuri      suplimentare de către producător.
 • Implementarea software a soluţiei integrate trebuie      să funcţioneze pe sistemul de operare Microsoft Windows minim versiunea 7      sau echivalent.
 • În scopul procesării sau arhivării datelor      prelevate, unitatea de prelevare/clonare trebuie să permită punerea la      dispoziţie în reţea, prin intermediul conexiunilor de tip 1 Gb Ethernet, a      imaginilor anterior prelevate.
 • Unitatea de prelevare/clonare trebuie să permită      consultarea fişierelor pentru evaluare/previzualizare la nivelul      sistemului de operare.
 • Inventarul minim al soluţiei integrate de      prelevare/clonare trebuie să poată fi transportată într-o cutie rigidă de      construcţie specială şi să includă în mod minimal următoarele componente :
  • Unitatea de stergere /prelevare/clonare
  • Unitatea de extensie şi       adaptare
  • 4 Cabluri de date şi de       alimentare standard SAS
  • 1 adaptor IDE to SAS       inclusiv cabluri
  • 1 adaptor pentru       hard-disk-uri  2.5”
  • 1 cablu de alimentare       2,5”
  • O sursă de 150 W
  • 1 Cablu de alimentare
  • 1 Mini mouse
  • 1 Mini Keyboard
  • 1 Mini hub 2.0 4 PORTS
  • Mini Speakers with Jack
  • Headphones
  • WiFi USB 2.0
  • eDVD
  • Opţiune MAC

 

 

Întocmit,        

Specialist IT                                                                                      

Dragoş Rădulescu